ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Άδεια Ασκήσεως Επαγγελμάτων Ομορφιάς – Τι χρειάζεται και τι ισχύει στην πραγματικότητα

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων), είναι η άδεια που δίνει η πολιτεία σε κάποιον για να εξασκήσει το επάγγελμά του. Ένας δικηγόρος δεν μπορεί να ασκήσει τη δικηγορία χωρίς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ένας χειρούργος δεν μπορεί να χειρουργήσει χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έτσι, θα έπρεπε και ένας κομμωτής να μη μπορεί να περιποιείται μαλλιά, ή μια τεχνίτρια να μην μπορεί να φτιάχνει μανικιούρ.

Όμως δεν είναι έτσι. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχει ουσιαστική και πραγματική εφαρμογή μόνο σε ορισμένα επαγγέλματα όπως του ιατρού, του δικηγόρου, του μηχανικού κ.α. Στον τομέα τής κομμωτικής και του μανικιούρ πεντικιούρ, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι απαραίτητη για τον επαγγελματία που θέλει να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση.

 

ΦΕΚ 193Α – 2/8/2005

Αν ανατρέξει κανείς στο Προεδρικό Διάταγμα 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/05 στο άρθρο 3, θα δει ότι το επάγγελμα του κομμωτή, κουρέα και τεχνίτη νυχιών ήταν διαθέσιμο για όλους, ακόμα και για εκείνους που δεν κατείχαν πτυχίο, αλλά είχαν συμπληρώσει νόμιμη προϋπηρεσία για κάποια έτη. Η απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των παραπάνω ειδικοτήτων ήταν προσιτή για όλους όσους είχαν τα προβλεπόμενα του ΠΔ 133 και περνούσαν με επιτυχία τις εξετάσεις που γίνονταν από τις υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων. Μετά μπορούσαν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση. Επίσης, επιχείρηση των επαγγελμάτων αυτών μπορούσαν και μπορούν να ιδρύσουν και όσοι δεν έχουν δική τους άδεια, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπάλληλο ή συνέταιρο κάτοχο άδειας.

 

ΦΕΚ 160Α – 8/8/2014

Όλα άλλαξαν ξαφνικά στις 8/8/14, με τον νέο νόμο 4281/14 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 και 245. Με το άρθρο 239 του νόμου αποκλείστηκαν αυτομάτως από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος όλοι όσοι είχαν τα προβλεπόμενα νόμιμα προσόντα, του μέχρι τότε ισχύοντος Π.Δ. 133/2005.

Η νέα νομοθεσία δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στους εργαζόμενους τους εργοδότες και τους νέους που ήθελαν να γίνουν επαγγελματίες. Οι μέχρι τότε εργαζόμενοι, με 2-3 χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, αποκτούσαν την δυνατότητα να εξετασθούν από εξαμελή επιτροπή του υγειονομικού των Δήμων κατοικίας τους και σε περίπτωση επιτυχίας αποκτούσαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας τους. Με την αιφνιδιαστική αλλαγή του νόμου, όλοι αυτοί σχεδόν έμειναν άνεργοι ενώ είχαν τα έως τότε προβλεπόμενα νόμιμα προσόντα.

Παράλληλα, οι καταστηματάρχες που είχαν ιδρύσει νόμιμα καταστήματα με άδεια άσκησης επαγγέλματος τρίτου είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των Δήμων και να αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, για τη λειτουργία της επιχείρησης τους, αλλά και αυτοί αποκλείστηκαν με τον νέο νόμο. Επομένως, ήταν υποχρεωμένοι να έχουν μονίμως κάποιον υπάλληλο – κάτοχο αδείας, ή να κλείσουν τα καταστήματά τους και να ψάχνουν για θέση εργασίας ως υπάλληλοι. Επίσης, καταστηματάρχες που θα συνταξιοδοτούντο δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους στα παιδιά ή τον/την σύζυγό τους που εργαζόταν πολλά χρόνια μαζί τους. Υπολογίζεται ότι οι αποκλεισθέντες επαγγελματίες ήταν γύρω στους 1500.

 

 

ΦΕΚ 83Α – 11/5/2016

Στις 11/5/16 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που αλλάζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, για τα επαγγέλματα του «Κομμωτή – Κουρέα» και του «Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών και Ποδιών».

Η κυριότερη αλλαγή που έγινε με το νέο νόμο 4386 του 2016, είναι το δικαίωμα των αποφοίτων από τα πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των παραπάνω ειδικοτήτων να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ώστε να τους χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η απαραίτητη προϋπηρεσία που θα πρέπει να έχουν για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι 24 μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή ισχύει οποτεδήποτε κι αν πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την φοίτηση σε ΚΔΒΜ.

 

 

ΦΕΚ 83Α – 11/5/2016: Τι ισχύει σήμερα για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 

Για Κομμωτή Κουρέα

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας χρόνος προϋπηρεσία. (Οι σχολές αυτές έχουν καταργηθεί)

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα μήνες προϋπηρεσία. (Η σχολή αυτή έχει καταργηθεί)

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα μήνες προϋπηρεσία. (Η σχολή αυτή έχει καταργηθεί)

δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι μήνες προϋπηρεσία. (Οι σχολές αυτές έχουν καταργηθεί)

ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι μήνες προϋπηρεσία.

στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι μήνες προϋπηρεσία. (Η σχολή αυτή έχει καταργηθεί)

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες (κομμωτές και τεχνίτες Μ-Π), οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών ετών και άνω ή εννιακόσια ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα παραπάνω, σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη νυχιών και κομμωτή, αναφέρονται στο Νόμο 4386/2016, στο άρθρο 42 (το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 239 του προηγούμενου νόμου 4281/2014).

Για το επάγγελμα του Αισθητικού

Το επάγγελμα του αισθητικού παραμένει ένα «κλειστό επάγγελμα» αφού αισθητικός μπορεί να γίνει κάποιος αποκλειστικά και μόνο από τα ΤΕΙ και από κανένα άλλο ιδιωτικό, ή δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κανένας απόφοιτος από άλλες σχολές όπως ΙΕΚ, κέντρο δια βίου μάθησης και οτιδήποτε άλλο δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί ως αισθητικός και δε λαμβάνει ποτέ την «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος».

Επαγγελματίας αισθητικός γίνεται κανείς από τα «ΤΕΙ Αισθητικής & Κοσμετολογίας» όπου η φοίτηση είναι τετραετής. Μετά την αποφοίτηση η πρακτική είναι υποχρεωτική και ο αισθητικός λαμβάνει το πτυχίο. Αμέσως αποκτά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έτσι μπορεί να εργαστεί ως υπεύθυνος Αισθητικός, ή να ανοίξει δικό του εργαστήριο αισθητικής. Ο Αισθητικός δεν μαθαίνει περιποίηση άκρων, ούτε έχει δικαίωμα να ανοίξει δικό του κατάστημα περιποίησης άκρων και ούτε μπορεί ποτέ να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος περιποίησης άκρων.

 

 

Περί Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Όπως βλέπουμε στα δυο επαγγέλματα του Κομμωτή και του Τεχνίτη Περιποίησης άκρων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού) ορίζεται ως ο φορέας που θα διοργανώνει τις εξετάσεις των σπουδαστών και θα δώσει στους επιτυχόντες την πιστοποίηση ώστε να εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματός τους από τους Δήμους. Ο ΕΟΠΠΕΠ έως σήμερα δεν έχει διοργανώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης με αποτέλεσμα άνω των 2.300 υποψήφιοι προς εξέταση να περιμένουν για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους ώστε να μπορέσουν να εργασθούν και να ιδρύσουν επιχειρήσεις.

Σε επαφές των ενδιαφερομένων Σωματείων και ιδιωτών, που θέλουν να εξετασθούν για την άδεια, ο ΕΟΠΠΕΠ προβάλλει διάφορες δικαιολογίες για την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στις εξετάσεις που υποχρεούται να διοργανώσει.

Σε γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στον ΕΟΠΠΕΠ προ μηνών για το ίδιο θέμα, ουδεμία απάντηση μέχρι τώρα εδόθη!

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις εξετάσεις πιστοποίησης μπορείτε να απευθύνεστε στον ΕΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41 Νέα Ιωνία Αττ. (παραπλεύρως της L’OREAL).

No Comments Yet

Comments are closed

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION

Είστε επαγγελματίας κομμωτής, nail artist, ή μακιγιέρ; Αν ναι, κάντε τώρα εγγραφή στο newsletter του MY EXTENSION, για να μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα για τα μαλλιά, τα νύχια και την ομορφιά.